Probíhá komunikace se serverem...

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post...

216 CZK

Émile Durkheim - sociolog a pedagog

216 CZK

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

189 CZK

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách...

221 CZK

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních česk...

216 CZK

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

266 CZK

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

158 CZK

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společno...

221 CZK

Úvod do teorie jazykové správnosti

266 CZK

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

171 CZK

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a u...

171 CZK
1 - 11 z 11
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it