Probíhá komunikace se serverem...

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926

198 CZK

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941. Od zániku Československé r...

324 CZK

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848-19...

216 CZK

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christoc...

342 CZK

Ekonomické myšlení v Japonsku

189 CZK

Entente cordiale. Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1...

274 CZK

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

324 CZK

Kapitoly z britských a amerických dějin

306 CZK

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou...

261 CZK

Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

288 CZK

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v do...

189 CZK

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prv...

230 CZK

Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989-1990

261 CZK

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-...

297 CZK

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda

261 CZK

Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém p...

261 CZK

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964)

230 CZK

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmde...

297 CZK

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě:...

261 CZK

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922-1929

216 CZK

Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo ...

234 CZK

Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

333 CZK

Rozhodující síla strany. Aparát UV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967)

297 CZK

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v...

356 CZK

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

324 CZK

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861...

324 CZK

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči...

225 CZK

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevni...

356 CZK

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci

198 CZK
1 - 29 z 29
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it