Probíhá komunikace se serverem...

Abusir XVIII. The Royal Necropolis in Abusir

Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2010
ISBN 978-80-7308-346-5
Series Abusir
Pages 223
Current price 350 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 315 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Kniha je členěna do šestnácti kapitol, které v širokém záběru pojednávají o vývoji královského pyramidového pohřebiště v Abúsíru, a to z diachronní perspektivy. Úvodní části monografie diskutují dějiny výzkumu nekropole, podmínky pro její vznik, geomorfologickou situaci na lokalitě, použité stavební materiály a technologie a historický vývoj egyptského státu na konci 4. dynastie a na počátku dynastie páté. Nejrozsáhlejší část publikace (8.?15. kapitola) je věnována vývoji nekropole v období od Archaické doby až do konce Staré říše. Jednotlivé kapitoly představují a diskutují stavby ? především královské pyramidové komplexy ? které vznikly během vlády jednotlivých panovníků. Pozornost je také samozřejmě věnována slunečním chrámům a hrobkám členů královské rodiny i pohřebištím hodnostářů, která kolem královských komplexů vznikala. Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky bádání. Publikaci doplňuje bohatá obrazová příloha, jejíž součástí jsou i trojrozměrné počítačové rekonstrukce podoby staveb ze sledovaného období na královském pohřebišti.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it